Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
DOĞAL GAZ
10 Soruda Doğal Gaz
Güvenli Kullanım İçin
Güvenli Doğal Gaz Kullanım Uyarıları
Kış Öncesi Verimli Doğal Gaz Kullanımı
Türkiye'de ve Dünya'da Doğal Gaz
Verimli Kullanım İçin
Bilgilendirme Rehberi
Bunları Biliyor Musunuz?
Memnuniyet Anketi
Talep ve Şikayet Başvuru Sistemi
Sık Sorulan Sorular
10 SORUDA DOĞAL GAZ
Doğal gaz nedir?
Başta CH4; Metan ve C2H6; Etan olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğal gaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.
Güvenli bir yakıt mıdır?
Doğru kullanıldığı sürece doğal gaz tehlikeli değildir. SAMGAZ, doğal gazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.
Nasıl oluşur?
Doğal gaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.
Niçin temiz enerjidir?

Doğal gaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir.

Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

Neden kötü kokar?

Tabii halde kokusuz olan doğal gaza, kullanıcının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla fark edebilmesi için koku verici bir madde eklenir.

Samsun şebekesine verilen doğal gaza, çürük sarımsak kokusu veren THT; Tetra Hidro Teofen ve TBM; Tersiyer Bütil Merkaptan maddesi katılmaktadır.

Konutlardaki kullanım alanları nelerdir?
Doğal gaz, konutlarda başlıca
  • Isıtma ve soğutma
  • Sıcak su elde etme
  • Pişirme amaçlı kullanılır.
Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğal gaz verilebilir.

Bireysel kullanımda ise şu seçenekler söz konusu olabilir.
  • Sadece ısınma amacıyla; doğal gaz sobası, kat kaloriferi
  • Isınma ve sıcak su elde etme amacıyla; kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben
  • Isınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla
Nasıl yanar?

Yakıt gazları tutuşturuldukları zaman havanın oksijeni ile birleşerek yanarlar. Bir gazın yanması, gaz içerisinde bulunan kimyasal enerjinin kuvvetli bir sıcaklık ve ışık üreterek ortaya çıktığı kimyasal ve fiziksel bir olaydır. Doğalgaz tam yandığında, yanma sonucu karbondioksit CO2; ve su buharı H2O; açığa çıkarır. Bununla birlikte azotoksit, azotdioksit ve kükürtdioksit açığa çıkar, ancak bu emisyon, diğer yakıtların yanması sonucu çıkan oranların çok çok altındadır.

Doğal gazın içindeki karbon (% C) miktarının diğer yakıtlara göre az olması mavi ve mat bir alevle yanmasını sağlar. Bu ise ocaklarda radyasyon (ışınım) yoluyla ısı kaybını azaltır. 
Gazların homojen bir yapısı olması dolayısıyla hava ile karışımları daha kolaydır. Bu yüzden yanma verimi de yüksek olur. (%95-99)

Sanayideki kullanım alanları nelerdir?
Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğal gaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğal gazla çalışan santrallerde üretilmektedir.
Zehirleyici bir gaz mıdır?
Çoğu gaz zehirlenmeleri karbonmonoksite CO; bağlı olarak gerçekleşir. CO kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur. Doğal gaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir.

Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Çok miktarda bulunduğu zaman ortamda oksijen azalacağından boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir.
Neden daha verimlidir?
Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbon monoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur.

Doğal gaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğal gaz daha verimli bir yakıttır.
 
 
Copyright © 2010-2014 Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Created by Side Bilişim
Hızlı Erişim Menüsü