Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SAMGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SAMGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SAMGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
Tanıtım Filmi
İletişim
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
20.8.2013

06.07.2004 tarih, DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde değişiklik yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanun gereği, 29.03.2009 tarihi itibarîyle Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum olarak anılan bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesinin hissedarlığında yönetim ve denetim kurulu teşekkülü ile; kamu hizmeti vermekte olan şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Samsun Büyükşehir Belediyesini temsilen Sn.Kenan ŞARA ve Sn.Sefer ARLI ile SAMGAZ’ı temsilen Sn.Murat ALBAYRAK, Sn.Yılmaz KOLSAN, Sn.Esra GÖKTEPE, Sn.Murat ARAS, Sn.Mustafa SEVİNÇ ve Sn.Samet KILIÇ katıldı.

30.06.2013 tarihi itibarîyle lisans bölgemiz genelinde imalâtı tamamlanarak, doğal gaz arzı sağlanan polietilen dağıtım hattı metrajımız 684.623,31 metredir. 171.530 adet proje onayı, 197.775 adet proje ve tesisat kontrol işlemi ile; 114.825 adet, 177.930 BBS; bağımsız birim sayısı bağlantı işlemi ve 113.382 adet sayaç karşılığında; 106.573 adet aktif doğal gaz kullanan abonemiz bulunmaktadır. Aktif doğal gaz kullanan abone sayısına paralel olarak ilk günden bugüne; 3.281 gün içerisinde abonelerimiz tarafından toplam 833.327.983 Sm³ doğal gaz tüketimi gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı için; 290.036.000 Sm3/Yıl abone satışı ve 250.000.000 Sm3/Yıl taşıma hizmeti ile; 540.036.000 Sm3/Yıl doğal gaz tüketim miktarı öngörülmektedir.

Binalara yapılan servis kutusu montajları dikkate alındığında; 1 adet S2300Y tipi servis kutusunun, ortalama 5,59 aboneye hizmet verdiği tespit edilmektedir. Halîhazırda S2300Y tipi servis kutusu montajı yapılmış 25.022 adet binadaki abone potansiyelimiz 173.462 olmasına karşın, abone sayımız 113.382 adettir.

Doğal gaz dağıtım lisans bölgemiz genelinde; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının 21.11.2011 tarih, YİM.11.08.05, Tekkeköy Belediye Başkanlığının, 31.05.2010 tarih, YİM.10.10.04, Canik Belediye Başkanlığının, 31.05.2010 tarih, YİM.10.11.04, İlkadım Belediye Başkanlığının 16.07.2010 tarih, YİM.10.12.04 ve Atakum Belediye Başkanlığının 17.07.2010 tarih, YİM.10.13.04 revizyon numaralı doğal gaz dağıtım projesi çalışma sistematiği protokolü hükümlerine uygun olarak; yatırım ve işletme faaliyetlerimiz müşterek çalışma disiplini ile sürdürülmektedir.

Protokol hükümleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında alt ve üst yapı yatırımı gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı hükmü haiz olup; 03.05.2012 tarih, 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili kararına istinâden; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih, 12/208 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Yatırım programlarımız; doğal gaz kullanım talebinde bulunan vatandaşlarımız ile şehrimizdeki diğer alt yapı çalışmalarındaki koordinasyon ve iş birlikteliğinin verimliliği dikkate alınarak planlanmaktadır. Bu vesile ile, kesinleşen ve müşterek çalışma disiplini içerisinde başlatılacak olan doğal gaz alt yapı yatırım programlarına ek olarak; onay tarihinden sonra gelen doğal gaz kullanım talepleri, bir sonraki dönem çalışma programında değerlendirilmek üzere saklı tutulmaktadır.

Alt ve üst yapı çalışmalarının programlanması amacı ile; imarsız, imar uygulamasının yapılmadığı ve/veya parselasyonu tamamlanmamış alanlar, kentsel dönüşüm projeleri, heyelan bölgeleri ve yol kırmızı kodları belirsiz güzergâhlar projelendirilememektedir.

Bu bölgeler hakkında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, dağıtım şirketlerine 41987-15.07.2011 tarih, B.62.0.DPD.12-120.01-2330 sayılı yazı ile bildirilen 05.07.2011 tarih, 3303-4 sayılı kurul kararı kapsamında inceleme ve değerlendirme yapılarak; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğünün 03.01.2013 tarih, M.55.1.SBB.0.14.02-500/93 sayılı dağıtımlı yazısı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirim yapılmıştır.

Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak tüm personelimizin katılımıyla sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve sorunsuz hizmet anlayışını ileri teknoloji ile birleştirerek Samsun halkına güven, konfor ve tasarruf sunmayı, çevrecilik bilincine katkıda bulunmayı ve yasal şartlar çerçevesinde müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan şirketimiz; 28.12.2005 tarihinden bu yana TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Personelimizin yeterliliğinin, doğru karar verebilme yeteneğinin, beceri, etkinlik, iş analizi ve iş gücü verimliliğinin artması için şirketimizde düzenli olarak eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Günümüze değin; 98 adet eğitim programı düzenlenmiş olup, toplamda 924 saat eğitim gerçekleşmiştir. Her bir personel başına düşen eğitim ortalaması 118 Saat/Adam olarak kayıtlarımızda yer almaktadır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 61.maddesinde; “Acil müdahale merkezi; ihbarda bulunan kişileri, ihbar konusu olay karşısında nasıl davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda bilgilendirir. Gerektiğinde güvenlik, itfaiye ve acil sağlık merkezleri ile bağlantı kurar. Dağıtım şirketi, doğal gaz ihbarlarına ilişkin kayıtlarında asgari olarak; ihbarı yapan kişinin adı, ihbarın yapıldığı tarih ve saat, ihbar konusu arızanın olduğu adres gibi hususlara yer verir ve kayıtları muhafaza eder”  amîr hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, 187 Doğal Gaz Acil İhbar Hattımıza gelen müracaatlar VRX dijital ses kayıt sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.07.2011 tarih, B.62.0.DPD.12-120.07-2500 sayılı yazısında; resmi ve özel kuruluşlara ait hayati önem arz eden her türlü tesis ve işletmenin gerek doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı korunmaları, gerek faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil onarım ve ıslahları amacıyla her türlü önlem ve tedbirler alınmaktadır.

Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü hükümleri gereğince piyasada faaliyet gösteren lisanslı kamu ve özel sektör kuruluşlarınca olması gereken maddelerinin arasında telsiz kullanımı ile ilgili “Alınacak ikaz ve alarm haberlerinin kendi personelinin tümüne anında duyurulması için, bünyelerine göre özel ve/veya ışıklı alarm ve irtibat sistemlerinin kurulu olması ve gerektiğinde kullanılması da gerekmektedir. Kuruluşlara/şirketlere ait işletmeler tarafından, kendi kontrol merkezleri ile bölgelerinde bulundukları mahalli mülki idare merkezleri arasındaki sivil savunma ve faaliyetleriyle ilgili haberleşmeler için telli, telsiz haberleşme ve motorlu haberci düzeninin tesisi edilmiş olması da gereklidir” hükmüne binaen telsiz kullanımının gerekliliği belirtilmiştir. Bu bağlamda; sayısal telsiz sistemine geçilmiş olup; 2 adet sabit telsiz, 50 adet el telsizi ve 15 adet araç telsizi devreye alınarak 02.07.2013 tarihi itibariyle 30 günlük test aşaması sonrasında kullanılmaya başlanmıştır.

Her yatırım dönemi başında ilçe belediyelerden güncel imar planları talep edilmekte ve yatırım programının tamamlanmasıyla birlikte imalâtı gerçekleştirilmiş güzergâh listeleri imar planlarına işlenmek üzere, ilgili belediyelere bildirilmektedir.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyon ve yönlendirmeleri ile; Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum Belediye Başkanlıkları ile koordinasyon toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılarda doğal gaz arzı sağlanacak bütün güzergâhların imalât programları, çalışma termin ve metodolojileri, çalışma güzergâhlarına ilişkin oluşturulan listeler; bilgi verme ve bilgilendirme maksadı ile müşterek çalışma disiplini içerisinde tesis edilen evrakın tekâmülü sağlanarak 31.01.2013 tarih, 135/587 sayılı Tekkeköy Belediye Başkanlığı, 01.01.2013 tarih, 135/588 sayılı Canik Belediye Başkanlığı, 31.01.2013 tarih, 135/589 sayılı İlkadım Belediye Başkanlığı, 31.01.2013 tarih, 135/590 sayılı Atakum Belediye Başkanlığı ve nihayetinde 14.03.2013 tarih, 135/1406 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koordinasyon Toplantı Tutanağı ile belirlenmiş olup; 23.03.2013 tarih, SMG.2.140-150/01428 sayılı yazımız ile Enerji piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilmiştir.

Alt yapı çalışmalarında, ilgili şirket, kurum ve kuruluşların koordineli çalışması; alt yapı çalışmalarının arzu edilen bilinç ve denetim altında sürdürülmesi; halkımızın can ve mal güvenliğinin tesisi ile, oluşabilecek hasar ve ziyanların sorumlulukları ile muhatap kalınmamasını sağlayacaktır.

Çalışmalardan kaynaklanacak; kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu, çalışma talimatını veren yöneticilerin mes'ul olduğu bilincine sahip olunması çalışma düzen ve disiplininin tesisi adına önem arz etmektedir.

Doğal gaz dağıtım şebekesi ile arasında olması gereken emniyet mesafesi; şartname ve yönetmelikler kapsamında izâh edilmekle birlikte zorunlu emniyet mesafesi ve alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Usul ve gerekli emniyet mesafesi sağlanmadan döşenen alt yapı tesislerinin tespiti halinde ise; ivedilikle deplâse edilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz, yatırım ve işletme faaliyetlerinin icrasında her zaman teknik şartname, fen ve sanat kaîdelerinin uygulanması noktasında hassasiyet ve özen gösterme çabasında bulunmakta ve azamî özen sergilemektedir.

Doğal gaz arzı sağlanmış güzergâhlardaki alt ve üst yapı çalışmalarında; 187 Doğal Gaz Acil ihbar hattının aranarak bilgi verilmesinin yanında kazı çalışmaları öncesindeki yazılı bildirimlere ilişkin koordinasyonun ehemmiyeti; can ve mal güvenliğinin tesisi açısından önem arz ettiği her daim vurgulanmaktadır. Bunun yanında yine doğal gaz arzı sağlanmış güzergâhlarda line marker ve sokak uyarı levhalarının kontrolü ve korunmasında; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Amirliğine bağlı ekiplerinin her daîm takip ve kontrolü sağlanmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 05.07.2011 tarih, 3303-4 sayılı kurul kararı ile uygulama imar planına uygun yolların açılmamış olması, asfalt üst kotu olarak tanımlanan yol kırmızı kotunun oluşmaması ve dağıtım şebekesinin imalâtı için ilgili mevzuat çerçevesinde alınması zorunlu olan izin ve ruhsatların alınmamış olması durumları, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 46.maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda; yatırım yükümlülüğümüzde olup da herhangi bir mücbir sebep kapsamına da girmeyen düşük basınç dağıtım hattı imalât miktarı bulunmamaktadır.

İmalatı tamamlanan dağıtım hatlarının işletmeye alma çalışmalarından önce şebekede mevcut tüm topraklama ve katodik koruma sisteminin gereğine uygun çalıştığı test edilerek kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu değerler; Sevkiyat Kontrol Merkezinden sürekli takip edilebilmektedir.

2012 yılı verileri ile iklim, yerleşim ve sektör incelemesine göre, konut abonelerimizin tahakkuk eden fatura adedinin, tüketim miktarına oranlanması ile ortalama doğal gaz tüketim miktarı, toplam sözleşme miktarı olan 124.227 BBS abone karşılığı, 97.677 adet bağlantı için, 124.548.531 Sm³/Yıl’dır. Sadece konut aboneleri baz alındığında ise 95.185 adet konut için 94.067.140 Sm³ olmak üzere bir abone için ortalama doğal gaz tüketim miktarı 988 Sm3/Yıl’dır. 2011 yılında ise bu rakam; 1.137 Sm3/Yıl gerçekleşmiş olup, her geçen gün abone başına tüketimin azaldığı tespit edilmektedir. Bu azalmanın merkezi sistem kullanımların yaygınlaşması ve bina yalıtım sistemlerinin ön plana çıkması, ayrıca dünya genelinde değişen mevsim sıcaklıklarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Lisans tarihimizden itibaren 8 yıl süre ile 0,055.-Cent/kWh birim hizmet ve amortisman bedelimiz; dolar alış kuru ortalamasına göre hesaplanarak faturalara yansıtılmakta olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 04.06.2013 tarih, 4440 sayılı kurul kararı doğrultusunda İhaleli Doğal Gaz Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 22.12.2011 tarih, 3580 sayılı kurul kararı uyarınca şirketimiz 2012~2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik karar alınmıştır.

01.06.2013 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere BHAB; birim hizmet ve amortisman bedeli uygulaması yerine SKB; sistem kullanım bedeli uygulamasına geçilmiştir.

04.06.2013 tarih, 4440 sayılı kurul kararı 05.06.2013 tarihi itibariyle tarafımıza bildirilmiştir. Bu karar doğrultusunda; 01.06.2013 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere sistem kullanım bedeli uygulamasına geçilmiş ve tavan fiyat uygulaması başlamış olup; http://www.samgaz.com.tr/perakende_satis_fiyatlari.asp bağlantısından izlenebilmektedir.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 61.maddesinde “Dağıtım şirketi, ihbarları kayıt edecek personeli ve kullanılacak acil müdahale araçlarından en az birini personeli ile birlikte yirmi dört saat hazır durumda tutar. Acil müdahale gerektiren ihbarlara en geç on beş dakika içinde ulaşacak organizasyonu yapar, arıza sayısı ve sıklığına bağlı olarak yeterli sayıda bakım onarım personelinin iş başında olmasını sağlar” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm kapsamında, şehrimizin güvenli doğal gaz kullanımı tesis etmek adına işletme ekiplerimiz 7 gün 24 saat boyunca görev yapmaktadır.

Gelen ihbarlara en kısa sürede cevap verilerek, her türlü ihbarın yerinde kontrol edilmesi ve araştırılması; ayrıca ihbara müdahale ile ilgili tutanakların arşivlenmesi;  donanımlı müdahale araçları ile sağlanmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 05.01.2006 tarih, B.05.1.EGM.0.85.04.02.64026/54.06-146-12527 sayılı yazısı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün 18.07.2012 tarih, B.05.1.EGM.4.55.24896-(91244)-14513 sayılı yazısında, doğal gaz dağıtım şirketlerine ait araçların itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları kapsamında girdiği belirtilmektedir.

187 Doğal Gaz Acil ihbar hattımıza gelen müracaatların niteliğine göre acil durum ihtiva eden, 'doğal gaz kaçağı, yangın, doğal gaz kokusu, doğal gaz hattına hasar verilmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi' vebenzeri ihbarlara onbeş dakikadan daha kısa sürede yetişebilmek için halkımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokmadan 187 Doğal Gaz Acil araçlarımızın tepe lambası ile sesli uyarı sistemini kullanarak en kısa sürede hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Doğal gaz dağıtım hatları üzerinde oluşacak hasarlarda ciddi risklerin bulunduğu malumdur; alt yapı kurumları ile koordineli çalışmanın, düzenli ve sürekli olarak alt yapı projelerimizin müşterek çalışma disiplini içerisinde tamamlanabilmesinin tedarikidir. Aksi halde can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek kazaların ve şehrin doğal gaz kesintisinin uzun süre izalesinden kaynaklanacak maddî ve manevî yaptırımların ağır sorumluluğu ile yükümlülüklerimiz artmaktadır. Haber verilmeden yapılan alt yapı çalışmalarında; emniyetli çalışma ortamının tesis edilememesi ve kontrolsüz doğal gaz çıkışlarına dair risklerin artması ve nihayetinde; vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşürülmesi arzu edilmeyen bir ihmaldir.

Alt ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanacak; kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu, çalışma talimatını veren yöneticilerin mes'ul olduğunun bilincinde hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, aktif hale getirilerek; vatandaşlarımızın kullanıma arzedilen bütün imalâtların kontrol ve düzeltme çalışmaları; şartname ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde yapılabilmekte; gerekli emniyet mesafelerinin sağlanıp sağlanmadığı sürekli irdelenmektedir. İnşaa edilecek alt yapı tesisleri ile doğal gaz boruları arasında gerekli emniyet mesafesi bırakılması, doğal gaz hatlarına uygun yumuşak, dişsiz dolgu malzemesi ve ikaz ağı kullanılması, tüm kazı ve dolguların şirketimiz teknik personeli nezâretinde tamamlanması gerekliliği her daim belirtilmektedir.

Lisans bölgemizdeki diğer alt yapı kurum ve kuruluşlarının şehir genelinde yapacakları alt yapı kazılarını 187 Doğal Gaz Acil ekiplerine bildirmesi ve tüm kazıların, doğal gaz hatlarının güzergâhları ile ilgili şirketimizden bilgi alındıktan sonra ve ekip nezâretinde yapılması gerektiği müteaddit def’a belirtildiği ve ayrıca doğal gaz hatlarının geçtiği güzergâhlarda sokak ikaz tabelaları, uyarı levhaları bulunmasına rağmen; habersiz ve bilinçsizce yapılan kazılar neticesinde doğal gaz boru hatlarına hasar verilebilmektedir. Bu bağlamda olası tehlikelerin önüne geçebilmek adına çalışma yapılacak cadde ve sokaklarda yapılan kazıların 187 Doğal Gaz Acil ihbar hattına bildirilmesi ve nezâretçi talebinde bulunulması önem arz etmektedir.

İlk doğal gaz arzının sağlandığı günden itibaren 1.560 adet devreye alma, 4.076 adet etüd işlemi, 14.106 adet doğal gaz kokusu, 8.177 adet doğal gaz yokluğu, 3.010 adet hasar ve deplâse işlemleri, 12.202 adet kazı ihbarları, 1.928 adet kutu regülâtörü işlemleri, 561 adet polietilen hat okuma işlemleri, 9.944 adet sayaç işlemleri, 3.358 adet tesisat tadilat işlemleri 359 adet yangın ihbarı olmak üzere toplam 59.281 adet ihbar değerlendirilmesi yapılmıştır. Bugüne kadar toplam ihbarların değerlendirilmesi için 14.820 Adam/Saat mesai harcanmıştır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 62.maddesindeki “Dağıtım şirketi, olağanüstü durumlarda izlenecek yöntemleri içeren Doğal Gaz Acil Eylem Planı hazırlar” hükmü kapsamında, tatbikat planı hazırlanmış, gerekli çalışmalar yapılmış ve 23.12.2011 tarih, SMG.30.24-150/03317 yazımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, 15.11.2012 tarih, SMG.30.24-197/02815 sayılı yazılarımız ile Samsun Valiliği, İl Afet Müdürlüğüne bildirilmiştir.

İş güvenliğinin sağlanması çalışmaları, güvensiz koşulların ve hareketlerin ortadan kaldırılması veya bu mümkün değilse, koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik, tüm personellerimizin gerekli emniyet tedbirlerine uymak ve bu uygulamaların sorumluluğunu taşıyacak şekilde bilinçlendirilmiştir.

İlk sertifika verilmeye başlandığı 24.08.2005 tarihinden bugüne 177 firmaya yetki verilmiş olup; 64 firma aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Proje onay sürecimize başladığımız 20.09.2005 tarihinden, bugüne değin 28.754 adet kolon,  141.311 adet iç tesisat,  1.390 adet kazan dairesi, 75 adet sanayi tesisi olmak üzere toplam 171.530 adet doğal gaz tesisatının proje onayı gerçekleştirilmiştir.

Mamafih, 42.170 adet kolon, 154.243 adet iç tesisat, 1298 adet kazan dairesi, 64 adet sanayi tesisi olmak üzere toplam 197.775 adet tesisat kontrolü için randevuya gidilmiş olup; 21.238 adet kolon, 110.754 adet iç tesisat, 790 adet kazan dairesi, 35 adet sanayi tesisi olmak üzere toplam 129.001 adet doğal gaz tesisatının; test ve kontrolü yapılarak doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 08.03.2012 tarih, B.62.0.DPD.12-120.02-1143 sayılı yazısı ile; doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve kullanım sürelerinin uzaması ile birlikte doğal gaz tesisatlarının aboneler tarafından değiştirilmesi, cihaz ve enstrüman bakımlarının yaptırılmaması nedeni ile ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların yaşandığı belirtilmekte ve bu hadiselerin yaşanmaması için iç tesisatların belirli dönemlerde geriye dönük kontrollerinin yapılması gerekliliği ve geriye dönük kontroller için yıllık iş planlarına dair çalışmalar hakkında bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Geriye dönük tesisat kontrollerinin yapılabilmesi için uygulamaların tarifinin yapılması ve yönetmelik ile desteklenmesi hususlarındaki mütalaamız 03.04.2012 tarih, SMG.2.300-150/01179 sayılı yazımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilmiştir.

Periyodik kontrollerin, doğal gaz arzının sağlandığı ve 5 yılını doldurmuş olan doğal gaz tesisatları için; 3 yılda bir yapılabileceği öngörümüz ile; bina müracaat numarası, abone numarası, abone adı, sayaç numarası, adresi, doğal gaz arzı sağlandığı tarih ve periyodik kontrol tarihi net olarak belirlenmekte ve 30 takvim günü öncesinden İhbarname ile tebliğ edilmektedir. İhbarname içeriğinde; periyodik kontrolün yönetmelikte geçen bölümleri, mer’i mevzuat hükmüne uygun, ilgili maddeye atıfta bulunulan metin, kontrol gün ve saatinde meskende bulunulmaması ve/veya kontrole her hangi bir sebep ile müsaade edilmemesi durumunda doğal gaz arzının re’sen durdurulacağı ihbarı bulunmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 03.05.2013 tarih, 33555229-120.07.01-21319 sayılı yazısı ile mevcut iç tesisatların kontrolünün 17.04.2013 tarih, 4364 sayılı kurul kararı kapsamında yapılması gerekliliği tekraren izah edilmiş olup bu çerçevede kontrollerimiz başlatılmıştır.

Şirketimiz ile bankalar arasında Doğal Gaz Tahsilât Protokolü imzalanmış olup, mevcut protokol kapsamında 30.06.2013 tarihi itibarî ile 21 banka ile faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Sorunsuz hizmet anlayışı içinde, kaliteli malzeme ve profesyonel insan kaynağı temelinde sürdürülen doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin; bundan sonraki süreçte de huzur içerisinde sürmesi dileğiyle, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Diğer Haberler
Samsunspor Ziyareti 3.1.2019
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ Konutları Bilgilendirme 20.12.2018
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 19.12.2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 7.12.2018
Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nın doğal gaz arzı süreci 22.11.2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 26.10.2018
Fevzi Çakmak Mahallesindeki patlamayla ilgili bilgilendirme 12.7.2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 5.6.2018
Sn.Zihni ŞAHİN makamında ziyaret edildi. 7.5.2018
2018 Yılı Yatırım Programı Açıklandı 20.4.2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 28.3.2018
KYK personellerine Doğal Gaz Eğitimi düzenlendi. 24.3.2018
Marka Değerinde Müşteri Odaklı Yaklaşım Eğitimi tamamlandı. 12.3.2018
Şirketimiz Radyo Gerçek'in konuğu oldu. 12.3.2018
Samsun için okuma vakti projesini destekliyoruz. 7.3.2018
SAMGAZ, 2004 yılı itibariyle Samsun vergi daireleri mükellefidir. 5.3.2018
Hersek Sokakta doğal gaz hasarı 13.1.2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz. 15.12.2017
Yetkili Firma Toplantısını gerçekleştirdi. 28.11.2017
MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Ziyareti 16.11.2017
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği için uyarı 2.10.2017
Gaz arzı tekraren sağlanmıştır. 6.7.2017
Plansız doğal gaz kesintisi 6.7.2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 15.6.2017
GAZBİR İç Tesisat Toplantısı 22.5.2017
Online kazı kontrol talebi 14.4.2017
Yangına müdahale ve kurtarma tatbikatı 1.4.2017
Ay-Ka/SAMGAZ birlikteliğinde 8.yıl 1.4.2017
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ikinci oturumu tamamlandı 27.3.2017
Bilgilendirme 20.3.2017
Bilgilendirme 20.3.2017
Bilgilendirme 20.3.2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 15.3.2017
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin birinci oturumu tamamlandı 11.3.2017
Yetkili firma toplantısı gerçekleştirildi 11.3.2017
Stres ve Zorluğu Yönetme Eğitimi Tamamlandı. 7.3.2017
SAMGAZ Haber Aks'a konuk oldu. 23.2.2017
Bilgilendirme 14.2.2017
Şehir genelinde rutin işletme faaliyetlerine geçilmiştir. 14.2.2017
Samsun genelinde doğal gaz kullanımı başlamıştır. 13.2.2017
Lisans bölgemiz dahilindeki tüm hastane, okul, yurt, resmi kurum ve kuruluşların doğal gaz arzı sağlanmıştır. 13.2.2017
Hastanelere doğal gaz arzı sağlandı. 12.2.2017
Binalara doğal gaz arzı sağlanmaya başladı. 12.2.2017
Ana doğal gaz dağıtım şebekesinde gazlama operasyonu devam ediyor. 12.2.2017
Ana doğal gaz dağıtım şebekesinde gazlama operasyonu başladı. 12.2.2017
Hasar giderildi, son kontroller yapılıyor. 12.2.2017
Çalışmalar devam etmektedir. 11.2.2017
Ana doğal gaz hattına verilen hasara müdahale edilmiştir. 11.2.2017
Ana doğal gaz hattına verilen hasar nedeniyle doğal gaz kesintisi yaşanıyor. 11.2.2017
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI 17.1.2017
BİLGİLENDİRME ve TEŞEKKÜR 20.12.2016
ŞEHİRDE RUTİN DOĞAL GAZ KULLANIMINA GEÇİLDİ 19.12.2016
YAŞANAN TEKNİK AKSAKLIK GİDERİLMİŞTİR. 16.12.2016
ŞİRKETİMİZ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAL GAZ KESİNTİSİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU 16.12.2016
ŞİRKETİMİZ RADYO GERÇEĞİN YAYIN KONUĞU OLDU 13.12.2016
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Sona Erdi. 5.12.2016
3. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Finalistleri belli oldu. 28.11.2016
3. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Devam Ediyor 21.11.2016
3. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Başladı 7.11.2016
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 22.10.2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 1.10.2016
SAMGAZ Yeni hizmet binasında 21.7.2016
Yeni binamıza taşınacağız 7.6.2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 31.3.2016
Sayaç Kalibrasyon İşlemleri Şehir Genelinde Devam Ediyor 31.3.2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 31.3.2016
EPDK, Şirketimiz’i ziyaret etti 31.3.2016
2016 YATIRIM PROGRAMI BAŞLIYOR 29.3.2016
Kış Hazırlıkları Tamamlanmaya Devam Ediyor 11.1.2016
Samsun'un "EN"leri Anketinde Şirketimiz de Ödül Aldı 9.1.2016
Alt Yapımızı Online Sisteme Taşıdık 21.12.2015
Sn.Kenan ŞARA'nın vefatının 1.yıldönümü 11.12.2015
MapInfo 10. Kullanıcı Konferansı gerçekleştirildi. 28.11.2015
SAMGAZ Genel Müdürlük makamına Sn.Yılmaz KOLSAN asaleten atandı 12.11.2015
İZGAZ yetkililerinin şirketimizi ziyareti 9.11.2015
Abone Artışından Memnunuz 5.11.2015
10 YILINI DOLDURAN SAYAÇLARA KALİBRASYON ZOUNLULUĞU 14.10.2015
KALİTEYİ YENİLEDİK 12.10.2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır. 6.10.2015
Fatura ödemelerinde online dönem başladı 15.8.2015
Hacı İsmail ve Yavuz Selim Mahallelerinde bilgilendirme yapıldı. 29.6.2015
Şirketimiz Sağlık Kontrolünden Geçti 11.6.2015
Basın Açıklaması 9.6.2015
Yetkili Firma Toplantısı Gerçekleştirildi 30.5.2015
Doğal Gaz En Ekonomik Yakıt 7.5.2015
Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. ile kıyaslama çalışmaları başlatılmıştır. 13.4.2015
Sevkiyat Kontrol Merkezi izleme ve denetim çalışmaları başarı ile tamamladı 6.4.2015
2015 yılı yatırım programı başlıyor 2.4.2015
Yetkili firma toplantısı hk, 20.2.2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 18.2.2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 28.1.2015
2015 yılı uygulamalarımız 19.1.2015
Genel Müdürümüz aile mezarlığına defnedildi. 13.12.2014
Acı kaybımız 11.12.2014
Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 9.12.2014
BU YIL 9. DÜZENLENEN MAPINFO KONFERANSI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ 21.11.2014
GAZBİR Kasım ayı toplantısı şirketimiz ev sahipliğinde yapıldı. 17.11.2014
2. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Şampiyonu belli oldu. 15.11.2014
Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Başladı 18.10.2014
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Başlıyor. 18.10.2014
Sn.Kenan ŞARA Bağlantı ve Abonelik İşlemleri hakkında bilgilendirdi 13.10.2014
Sosyal Sorumluluk Projemiz, 2014 Altın Vana başarı ödülü aldı 1.10.2014
EPDK Kapasite rezervasyonu son bildirim tarihini erteledi. 26.9.2014
2016 yılı içerisinde yeni binamızda hizmet vermeye hazırlanıyoruz. 18.9.2014
SAMGAZ?dan Sanat'a destek 17.9.2014
Kalite belgelerimiz yenilendi 13.8.2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 1.8.2014
Ramazan Bayramı tebriği 25.7.2014
Sn.Murat ALBAYRAK’a veda yemeği 18.7.2014
Samsun'un havasını değiştiriyoruz 15.7.2014
Tesisat uyarısı 10.7.2014
10 yıl geride kaldı 5.7.2014
Eğitimlere ara verilmiyor 23.6.2014
Personellerimiz sağlık taramasından geçti. 17.6.2014
Genel Müdürümüz Haber AKS TV’ye konuk oldu. 12.6.2014
2014 Yetkili firma toplantısı tamamlandı. 31.5.2014
2014 yılı yatırım programı açıklandı. 27.5.2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 23.5.2014
Yüreğimiz Soma?da 23.5.2014
Genel Müdürümüz Sn.Murat ALBAYRAK’tan teşekkür mektubu 26.4.2014
Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Murat ALBAYRAK görevini Sn.Kenan ŞARA’ya devretti. 28.4.2014
Faturamatik ile doğal gaz faturaları ödeme konusunda anlaşıldı. 25.4.2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 17.4.2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 9.4.2014
Yaz Saati Uygulaması 26.3.2014
GNSS alıcılarımıza yenileri eklendi 21.3.2014
ESCOM’un şirketimizi ziyareti 20.3.2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 10.3.2014
Sistem kullanım bedelleri güncellendi. 3.3.2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3.3.2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3.3.2014
Geleneksel 19.Kan Bağış Programı 15.2.2014
FEDERAL'in şirketimizi ziyareti 10.2.2014
Şirketimizin periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 4.2.2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 18.1.2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 30.12.2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 27.12.2013
Ensar Vakfı Samsun Şubesi Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu açıldı. 20.12.2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 20.12.2013
Doğal gaz ödeme noktaları 18.12.2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 13.12.2013
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası sona erdi 18.11.2013
Aşure ikramı 13.11.2013
Geleneksel 18.Kan Bağış Programı 9.11.2013
Kasım ayında zam yok 2.11.2013
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol 22.10.2013
Taflan bölgesi doğal gaz arzı sağlandı 10.10.2013
Hot-Tapping başarıyla tamamlandı 7.10.2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 26.9.2013
KIRGAZ’ın şirketimizi ziyareti 26.9.2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 28.8.2013
Afet Tedbirlerinde SAMGAZ-Türk Kızılayı İşbirliği 23.8.2013
Afet Tedbirleri Tatbikatı Organizasyonu gerçekleştirildi 20.8.2013
Doğal gaz hatları sağlam 15.8.2013
Bayram hazırlıkları tamamlandı 8.8.2013
Geleneksel 17.Kan Bağış Programı 6.7.2013
Sn.Gürsoy CİHANGİR ziyareti. 2.7.2013
Kalite belgelerimiz yenilendi. 26.6.2013
Yüklenici firma eğitimleri devam ediyor. 12.6.2013
1.Uluslararası Samsun Müzik ve Sahne Sanatları Festivali sona erdi. 8.6.2013
Sosyal Sorumluluk Projemiz, Altın Vana başarı ödülü aldı 8.6.2013
Tesisat kontrolleri, abonelerimizin desteği ile devam ediyor 1.6.2013
Sn.Dursun Ali ERZİNCANLI ve Sn.Serdar TUNCER şirketimizi ziyaret etti 23.5.2013
Festivalin destekçisiyiz 21.5.2013
Elster Gmbh fabrika ziyaretleri 20.5.2013
Tesisat kontrolleri devam ediyor 15.5.2013
EPDK ziyareti 7.5.2013
Eğitimlere ara verilmiyor 25.4.2013
Yangın Tatbikatı başarıyla tamamlandı 22.4.2013
Kutlu Doğum Haftası büyük bir coşku ile kutlandı 19.4.2013
Kutlu Doğum Haftası Yemek 19.4.2013
Projemiz devam ediyor. 18.4.2013
Projemiz devam ediyor. 16.4.2013
Projemiz devam ediyor. 15.4.2013
Sosyal sorumluluk projemiz başladı. 12.4.2013
Sn.Şuayip SEVGİ'den nezaket ziyareti 12.4.2013
Yetkili firma toplantısı yapıldı. 9.4.2013
Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ziyareti 9.4.2013
Geleneksel 15.Kan Bağış Programı 8.4.2013
2013 yılı yatırım programı açıklandı. 29.3.2013
Hut Bilgisayar ziyareti 21.3.2013
Çevreci Bir Toplum için Doğal Gazı Seçin 18.3.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği konferansı katılımı 18.3.2013
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı 16.3.2013
SAMGAZ-Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 16.3.2013
SAMGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 11.3.2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 8.3.2013
Şirketimizden basın açıklaması 28.2.2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 25.2.2013
AKS TV'de Konuk Evi programındayız 20.2.2013
Erol Ofset ziyaret edildi... 19.2.2013
Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma Eğitimi'ne iştirak edildi 15.2.2013
Müşteri İlişkileri, İletişim ve Beden Dili Eğitimi'ne iştirak edildi 11.2.2013
İhbar Değerlendirme Yönetimi Eğitimi tamamlanmıştır. 11.2.2013
İkinci Polietilen Kaynakçı Eğitimi tamamlanmıştır. 6.2.2013
Geleneksel 14.Kan Bağış Programı Gerçekleştirildi, 28.1.2013
Güvenli doğal gaz kullanımına ilişkin bilgiler, 11.1.2013
Kişisel Etkinlik Becerileri Eğitimi tamamlandı 3.1.2013
Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimin programına iştirak edildi, 17.12.2012
Ortak Akıl Toplantısı'ndayız... 17.12.2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 14.12.2012
Doğal gaz faturaları için uyarı! 13.12.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi tamamladı... 13.12.2012
Maliye faturadan takip edecek! 8.12.2012
Türk Kızılayı'ndan şirketimizi ziyaret 7.12.2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 7.12.2012
Polietilen Kaynakçı Eğitim programı tamamladı, 5.12.2012
Verimlilik ve Performans Yönetimi Eğitimi'ne iştirak edildi, 3.12.2012
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi'ndeyiz... 3.12.2012
EPDK yetkilileri ziyaret etti 26.11.2012
Abone sayısı artıyor 26.11.2012
TSE EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimindeyiz… 23.11.2012
Örs Reklam ziyaret edildi... 22.11.2012
Onur Otomotiv ziyaret edildi... 22.11.2012
Eğitim programları sürekliliğini koruyor… 20.11.2012
Kalite Yönetim Sistemleri eğitimindeyiz… 20.11.2012
24 saat hizmetinize amâdeyiz... 6.11.2012
Geleneksel 13.Kan Bağış Programı gerçekleştirildi. 13.10.2012
SAMGAZ, EIF Kongresindeydi... 8.10.2012
Sn. KOLSAN'dan yatırım ile alakalı açıklama 6.10.2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 17.9.2012
Çakırlar Mah. doğal gaz alt yapı temel atma merasimi gerçekleşti 7.9.2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu eğitimi tamamlandı. 28.7.2012
24 Temmuz Basın Bayramı kutlandı. 23.7.2012
Tekkeköy'de doğal gaz arzı sağlandı... 16.7.2012
Tekkeköy'de doğal gaz arzı durduruldu... 14.7.2012
Doğal gaz arzı kesintisiz devam etti 5.7.2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 22.6.2012
TBTZMF şirketimizde 14.6.2012
Doğal Gaz Sayaçları Çalıştayı 13.6.2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 13.6.2012
SAMİF 2012; Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarındayız 6.6.2012
Afet Tedbirleri ve Yangın Tatbikatı Organizasyonu gerçekleştirildi 28.5.2012
EPDK Doğal Gaz Daire Başkanlığı'nın ziyareti 22.5.2012
İŞKUR iş ve meslek danışmanlığı hizmeti alınmaktadır 21.5.2012
Sayaç ve Elektronik Sistemler Eğitimi tamamlandı 16.5.2012
Baca Eğitimi tamamlandı 12.5.2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri 9.5.2012
2012 Doğal gaz dağıtım faaliyetleri başladı. 9.5.2012
Doğal Gaz Acil Durum Yönergesi ve Doğal Gaz Kaçak Eğitimi 5.5.2012
RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi 26.4.2012
Katodik Koruma Eğitimi 26.4.2012
Son ödeme tarihi geçen faturalarda PTT işyerlerine ve bankalara ödenebilecek. 24.4.2012
Canik ilçesi yatırım programı başladı 17.4.2012
Geleneksel 12.Kan Bağış Programı gerçekleştirildi. 14.4.2012
Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale Eğitimi 14.4.2012
Emniyet mensupları ağırlandı... 7.4.2012
5.Uluslararası LPG, CNG, LNG Fuar ziyareti 5.4.2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 5.4.2012
Akmercan Delta Doğal Gaz Dağıtım San.Tic.Ltd.Sti. çalışanlarının ziyareti 8.3.2012
Şirketimiz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 8.3.2012
Fatura ödemelerine dikkat! 15.2.2012
Doğal Gaz Çalıştayı 22.2.2012
Şirketimiz-YEDAŞ işbirliği 14.2.2012
Doğal gaz sayacındaki mühürü sökmeyin 14.2.2012
Konforlu ve güvenli yarınlara DMS ile karar kıldık 2.2.2012
Eğitim sertifikaları takdim edildi. 26.1.2012
Fatura ödeme noktaları 21.1.2012
Şirketimiz Geleneksel 11.Kan Bağış Programı gerçekleştirildi. 9.1.2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 7.1.2012
Sn.Metin BURMA makamında ziyaret edildi. 24.11.2011
PTT Başmüdürü Sn.Adnan SERT’in ziyareti 24.11.2011
Devir teslim gerçekleşti 4.11.2011
Lisans bölgesi, Atakum ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir mi? 26.10.2011
6.MapInfo Konferansına iştirak edildi. 21.10.2011
ÇİNİGAZ şirketimiz'i ziyaret etti. 21.10.2011
Şirketimizin Geleneksel 10.Kan Bağış programı gerçekleştirildi. 21.10.2011
Sn.Murat ALBAYRAK doğal gaz tercihi için basını bilgilendirdi. 21.10.2011
Doğal gaz faturaları tahsilat protokolü teslim edildi 21.10.2011
MİGROS mağazaları fatura tahsilatına başladı 13.9.2011
Şirketimizin yaz kampanyası 25.7.2011
Hukuk Müşavirimiz Av.Hacer YETKİN'in ziyareti 9.7.2011
Şirketimiz'e kaymakam ziyareti 9.7.2011
İZMİRGAZ ekibi Samsun'da 22.6.2011
BOTAŞ, Şirketimiz’ı ziyaret etti. 30.5.2011
2011 yılı yatırım programı Canik ilçesi ile devam ediyor. 26.5.2011
Şirketimiz, yüklenici firmaları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 18.5.2011
2011 yılı yatırım programı Atakum ilçesi ile devam ediyor. 14.5.2011
2011 yılı yatırım programı başladı. 13.5.2011
Afet ve acil durum eğitimi alındı. 2.5.2011
Şirketimiz, TMMOB ve OMÜ istişare toplantısı ile sektör değerlendirmesi yaptı... 28.4.2011
Şehit ve Gazi yakınları ile bir araya geldik... 27.4.2011
Eti Bakır A.Ş. sezonu açtı. 25.4.2011
Daha hızlı ve güvenli hizmet için teknolojiyi takip ediyoruz. 19.4.2011
Samsun’un havası kaliteli 27.4.2011
Hedef 135.000 BBS abone 19.4.2011
Şirketimiz’den güvenlik uyarısı 19.4.2011
Tesisatlara dikkat 19.4.2011
Şirketimiz 24 saat hizmette 19.4.2011
187 Doğal gaz acil hattı 19.4.2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 19.4.2011
Şirketimiz Gas Turkey 2011 Fuarında 19.4.2011
Yaşlılara Saygı Haftası 19.4.2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 18.3.2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 12.3.2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 9.3.2011
Geleneksel 9.Kan Bağışı tamamlandı. 28.2.2011
Şirketimiz Eğitim Programını tamamladı. 9.3.2011
Bakan Yıldız şirketimiz'i ziyaret etti 21.2.2011
Şirketimiz çalışanlarına iletişim eğitimi 14.2.2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 12.2.2011
Elginkan, ECA Elsel ziyareti 4.2.2011
Çorumgaz teknik ekibinden ziyaret 2.2.2011
Kan bağışında gönüllü donörüz 31.1.2011
Sn.Tansu SAN ziyareti 20.1.2011
Sn.Hüseyin YAŞAYAN şirketimizi ziyaret etti 18.1.2011
Sn.Demirtaş şirketimiz’i ziyaret etti. 5.5.2011
Özdemir çiftinin mutlu günü 13.1.2011
19 noktanın birisi şirketimiz oldu. 13.1.2011
EPDK 2011 yılı fiyat tarifeleri açıklandı. 10.1.2011
Havayı kirletene 30 bin TL ceza 6.1.2011
ÇEBİ çiftinin mutlu günü 6.1.2011
Yunus Emre KÜÇÜK ve Merve ÖNAL çifti dünya evine girdi 8.12.2010
Şirketimiz Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 2.12.2010
Diş Hekimliği Fakültesi Artikülatör Laboratuvarı doğal gaz dönüşümü tamamlandı. 1.12.2010
Tuğrul TEZCAN ve Döne TÜRK çifti dünya evine girdi. 26.11.2010
En büyük asker bizim asker 1.12.2010
Gülyokuş çiftinin mutlu günü 1.12.2010
Saatler geri alınıyor 30.10.2010
Şirketimiz, MapInfo kullanıcılar konferasına katıldı 28.10.2010
Personel motivasyon toplantısı düzenlendi 28.10.2010
Tesisat yaptırırken dikkat 19.10.2010
Mustafa Hayri ÖZDEMİR ve Özge ÇÖPLÜ çifti dünya evine girdi. 13.10.2010
Şirketimiz, İnternet Reklamcılığı ve Google Adwords Eğitimine Katıldı 4.10.2010
Fatih HAVUZ ve Nurşen YAZICI çifti dünya evine girdi. 21.9.2010
Basın mensuplarına iftar yemeği organizasyonu 3.9.2010
Şirketimiz, yetkili firmalara iftar yemeği düzenledi 2.9.2010
Kızılay Mobil Sağlık Tarama Aracı Türkiye’de ilk defa şirketimiz’de 27.8.2010
Şirketimiz tarafından Samsun şehrinin üst düzey yöneticilerine iftar yemeği verildi. 14.8.2010
Sn.Hulusi ÇELİK'ten nezaket ziyareti 27.8.2010
Atakum'da ilk kazma vuruldu. 20.7.2010
İlkadım'da ilk kazma vuruldu. 20.7.2010
Atakum'da da yatırım programı başlatılıyor... 20.7.2010
Şirketimiz 6 altın yaşını kutladı. 19.7.2010
İlkadım'da da yatırım programı başlatılıyor... 19.7.2010
EPDK tarafından yapılan incelemelerde şirketimiz’e tam not verildi. 19.7.2010
6 altın yıl geride kaldı... 19.7.2010
TMMOB bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 20.7.2010
EPDK tarafından Türkiye’nin en büyük ölçüm istasyonu ziyaret edildi. 20.7.2010
Tekkeköy Kaymakamlığı ve Cengiz Holding işbirliği ile başarılı öğrencilere tur düzenlendi. 23.6.2010
Şirketimiz, firmalara bilgilendirme toplantısı düzenledi 23.6.2010
Doğal gaz tesisatlarınızı sertifika sahibi firmalara yaptırın. 23.6.2010
1 Temmuz'a dikkat edin. 18.7.2010
Şirketimiz, İlkadım Belediyesi ile 2010 yılı yatırımlarını istişare etti. 14.6.2010
Şirketimiz, Bacader toplantısına katıldı. 18.7.2010
Şirketimiz, Canik Bölgesinde 2010 yılı yatırımına başladı. 14.6.2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi alındı. 14.6.2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi alındı. 14.6.2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi alındı. 14.6.2010
Şirketimiz, Sodex ve Yapı İstanbul 2010 Fuarında 31.5.2010
Şirketimiz Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. 14.6.2010
Şirketimiz Personeli Eğitim Programlarında hız kesmiyor 14.6.2010
Şirketimiz, Aile Şirketleri ve Kobilerde Kurumsallaşma Eğitiminde 20.4.2010
UGETAM'dan Nezaket Ziyareti 15.4.2010
Şirketimiz, Gas Turkey 2010 fuarında 12.4.2010
ÇORUMGAZ'dan Anlamlı Ziyaret 17.4.2010
Şirketimiz Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı 2.4.2010
İnternet sitemiz yenilendi. 5.4.2010
8 Mart Dünya Kadınlar Günü abonelerimizi ziyaret ettik. 17.3.2010
Doğal gaz fiyatları indirimde 17.3.2010
Şirketimiz, zamanı verimli kullanabilmek amacıyla eğitime katıldı 17.3.2010
Gazi Devlet Hastanesi’ne teşekkür ziyareti 17.3.2010
İl Emniyet Müdürü’nden şirketimiz’e anlamlı ziyaret 17.3.2010
Türkiye'nin en büyük ölçüm istasyonu devreye alındı 17.3.2010
Binaların Yangından Korunması konulu toplantıya katıldı. 17.3.2010
Şirketimiz Bowling Turnuvası düzenledi 17.3.2010
Şirketimiz personellerinden oluşan ekip doğal gaz kuruluşlarını ziyaret etti 17.3.2010
Şirketimiz personeline Trafik Eğitimi 1.3.2010
Şirketimiz 2010 yılı yatırım programı öncesi eğitimlere hız verdi 1.3.2010
Dijital Gaz Açma sistemine geçildi. 13.1.2010
UGETAM A.Ş.'den polietilen kaynakçı eğitimi alındı 13.1.2010
2010 Yılı Bağlantı ve Abonelik Bedelleri açıklandı 1.3.2010
Şirketimiz’de Aşure İkramı 1.3.2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 29.1.2010
EPDK yeni binasına taşındı 3.2.2010
Doğal gaz kullanımı kirliliği azalttı 22.12.2009
Doğal gaz sayaç değişikliği 15.2.2010
Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi kuruldu 26.12.2009
Doğal gaz kullanımı hakkında 3.12.2009
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 23.11.2009
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 30.9.2009
Doğal gaz hava kirliliğini azalttı 30.9.2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 30.9.2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 27.8.2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 27.8.2009
Şirketimiz 5 yaşında 9.7.2009
Jandarma Komutanlığı Centilmenlik Kupası 19.6.2009
Fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi 16.6.2009
Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası 15.5.2009
Şirketimiz kalite belgelerini yeniledi 26.12.2009
Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi alındı 21.3.2009
Sivil Savunma Eğitimi alındı 26.12.2009
Şirketimiz 4 yaşında 9.7.2009
İlkyardım Eğitimi 15.10.2008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne doğal gaz arzı sağlandı 26.12.2009
Hayat kurtaran ihbara ödül 26.12.2009
Kalite Eğitimi 31.5.2010
Şirketimiz-UGETAM işbirliği 30.3.2009
Şirketimiz Gönüllü Kan Bağışçısı oldu 18.3.2009
Tıp Bayramı 14.3.2009
İSG Eğitimi 13.3.2009
İç Tesisat Toplantısı 12.3.2009
 
 
Copyright © 2010-2014 Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Created by Side Bilişim
Hızlı Erişim Menüsü